Hlavní menu


Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglistika, Baltistika, Český jazyk a literatura, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Etnologie, Germanistika, Historie, Hudební vědy, Informační studia a knihovnictví, Japanistika, Obecná jazykověda, Pedagogika, Psychologie, Religionistika, Romanistika, Slavistika, Sociální pedagogika a poradenství, Teorie interaktivních médií

kód název aktualizace soubory downloads

Anglistika

zpět nahoru
AEA_ Archeologie 11.01.2013 23 1 087
AJ02001 Introduction to Linguistics 01.12.2009 2 1 399
AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie 24.10.2007 1 1 391
AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie 20.06.2013 2 1 105
AJ07001 Úvod do studia kultury a historie USA 1 26.05.2007 2 2 145
AJ07002 Úvod do studia kultury a historie USA 2 26.05.2007 6 4 064
AJ12071 Úvod do sémantiky 09.01.2008 1 557
AJ14001 Anglická literatura renesance 26.05.2007 1 585
AJ15001 US Literature: 1965 to 1945 26.06.2007 2 985
AJ16055 Dějiny anglické společnosti 1066-1707 22.05.2007 2 674
AJ19000 Úvod do překladu 26.05.2007 1 764
PAPV Pravěká Archeologie Předního Východu 11.01.2013 2 34

Baltistika

zpět nahoru
BAX101 Litevština pro nebaltisty I. 05.01.2010 1 76

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ015 Současný český jazyk - stylistika 20.06.2013 1 98
CJA041 Historická mluvnice češtiny 20.06.2013 2 162
CJJ05 Současný český jazyk – norma a kodifikace I 13.09.2021 1 0

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

zpět nahoru
CJA009 Současný český jazyk - morfologie II 20.06.2013 2 105
CJBA10 Úvod do dialektologie 11.01.2013 1 34
PLIN007 Od staré češtiny k nové češtině 20.06.2013 3 104
PLIN008 Aplikovaná stylistika(se zaměřením na odborné texty) 20.06.2013 2 64
PLIN013 Proseminář z počítačové lingvistiky 11.01.2013 1 28
PLIN028 Počítačová sazba textových dokumentů 20.06.2013 1 20

Etnologie

zpět nahoru
ETBA01 Úvod do etnologie I 03.06.2010 3 737
ETBA02 Úvod do etnologie II 22.02.2017 5 714
ETBA03a Etnologie v dějinách 07.06.2010 3 568
ETBA05a Etnologický proseminář 07.06.2010 7 873
ETBA07 Metody a techniky etnologického výzkumu 08.06.2010 2 276
ETBA09 Duchovní kultura I 08.06.2010 6 1 069
ETBA10 Duchovní kultura II 08.06.2010 2 371
ETBA11 Homo faber I 08.06.2010 1 264
ETBA12 Homo faber II 08.06.2010 1 166
ETBA13a Sídlo a dům 08.06.2010 2 424
ETBA15a Oděvní kultura I 08.06.2010 4 733
ETBA16a Oděvní kultura II 08.06.2010 2 340
ETBA18 Muzejnictví pro etnology 22.02.2017 5 557
ETBA27 Exkurz do dějin české etnologie 08.06.2010 4 909
ETBB01 Kapitoly z dějin uměleckého řemesla I 08.06.2010 2 112
ETBB02 Kapitoly z dějin uměleckého řemesla II 08.06.2010 4 136
ETBB11 Lidé na cestách 08.06.2010 1 126
ETBB33 Exkurs do kultury Romů I 09.05.2017 1 17
ETBB34 Exkurs do kultury Romů II 02.11.2017 1 8
ETBB63 Úvod do urbánnej etnológie 12.02.2015 1 32
ETBB65 Úvod do etnomuzikologie 11.01.2013 2 269
ETBB68 Národnostní menšiny v českých zemích, historie a současnost 08.06.2010 2 258
ETBB70 Kapitoly z historiografie vesnice 08.06.2010 1 111
ETBB72 Profil etnografického regionu: Horňácko 08.06.2010 1 27
ETBB73 Hliněná architektura: tradice a současnost 08.06.2010 1 48
ETBB78 Vybrané kapitoly z duchovní kultury I 08.06.2010 1 98
ETBB80 Slovenská lidová kultura 08.06.2010 1 38
ETBB81 Etnologie jihovýchodní Evropy 08.06.2010 2 215
ETB_48 Hostinská zařízení v proměnách času 08.06.2010 2 123
ETMA04 Slovesná folkloristika 08.06.2010 2 246
ETMB59 Muslimové v ČR 20.06.2013 1 15
SKANSIII15 Historie Skandinavie (internetový kurz) 22.02.2017 3 19
SKANSIV52 Vikingové (internetový kurz) 14.05.2015 1 256

Germanistika

zpět nahoru
FF:NJK35 Státní závěrečná zkouška - didaktika němčiny 11.01.2013 10 71
german Státní závěrečná zkouška magisterská NJ 20.06.2013 4 1 025
NJII58 Ibsen 03.05.2010 1 121
NJII_1821 Syntax německého jazyka II; Dependenční syntax 01.10.2009 2 930
NJII_183 Lexikologie němčiny II 10.04.2007 2 2 956
NJII_22 Historický vývoj němčiny I 09.02.2010 2 2 286
NJII_24 Historický vývoj němčiny II 17.11.2008 4 3 546
NJII_251 Stylistika němčiny II 07.05.2007 1 1 496
NJII_252 Současná literatura v německy mluvících zemích II 28.05.2008 1 1 070
NJII_275 Závěrečná magisterská zkouška 23.07.2007 12 21 040
NJII_39 Literatura v NDR 01.10.2009 2 1 701
NJII_53 Nová rakouská próza 16.04.2007 1 688
NJII_90 Němečtí laureáti Nobelovy ceny za literaturu 10.04.2007 2 2 470
NJI_12 Einführung in die Geschichte und Kultur II 11.01.2013 1 97
NJI_25 Stylistika němčiny I 10.04.2007 1 1 201
NJI_27 Bakalářská zkouška z německého jazyka a literatury 01.05.2007 2 4 796

Historie

zpět nahoru
ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) 18.01.2019 1 25
HIA104 Otázky starověk 22.02.2017 1 67
SKANSIV70 Sámové (internetový kurz) 22.02.2017 1 57

Hudební vědy

zpět nahoru
US_49 Kapitoly z dějin filmu I. 11.01.2013 1 145
US_57 Kapitoly z dějin světové jazzové hudby 01.12.2008 1 270
VH_07 Hudební akustika 22.02.2017 1 17

Informační studia a knihovnictví

zpět nahoru
KPI11 Kurz práce s informacemi 07.07.2014 1 267
KPI22 Kreativní práce s informacemi 25.05.2020 3 28
VIKBA03 Literatura v kulturním kontextu 16.01.2018 1 42

Japanistika

zpět nahoru
JAP103 Úvod do japanistiky 07.07.2014 2 350
JAP105 Buddhismus 08.06.2010 2 213
JAP106 Úvod do náboženství v Japonsku 01.10.2009 7 1 639
JAP107 Identita moderního Japonska 01.10.2009 7 1 580
JAP114 Japonské dějiny : celkový přehled 08.06.2010 4 475
JAP116 Japonský buddhismus 01.06.2010 1 176
JAP123 Japonská kultura 06.01.2020 4 186
JAP126 Japonský jazyk I. 22.02.2017 1 128
JAP127 Japonský jazyk II. 02.11.2017 1 41
JAPX110 Japonské písmo II. 02.11.2017 1 51

Obecná jazykověda

zpět nahoru
OJ103 Obecná fonetika - přednáška 11.01.2013 2 355
OJ107 Přístupy k jazyku 27.01.2011 1 150

Pedagogika

zpět nahoru
PG21A30 Didaktika 10.12.2010 1 583
PG32B66 Sociální a pedagogická komunikace 11.01.2013 1 70
UZB001 Psychologie pro učitele I 10.04.2007 3 10 560
UZB004 Psychologie pro učitele II 20.06.2013 2 1 855

Psychologie

zpět nahoru
PSA_040 Základy neurověd 25.05.2010 3 379

Religionistika

zpět nahoru
LJBcB07 Antická mytologie 11.01.2013 2 957
LJBcB08 Antická mytologie II 11.01.2013 6 1 646
RLB666 Konec světa 07.06.2019 1 118

Romanistika

zpět nahoru
FJIA028 Státní závěrečná zkouška bakalářská_ FRJ 05.02.2008 3 1 949
IJIA009 Normativní gramatika I 11.01.2013 1 50
LJ402 Antická mytologie: hérójské mýty 26.05.2021 1 7

Slavistika

zpět nahoru
RJ_24 východoslovanský folklór 11.01.2013 1 92

Sociální pedagogika a poradenství

zpět nahoru

Teorie interaktivních médií

zpět nahoru
IM001 Úvod do studia IM I 01.06.2010 3 570
IM015 Úvod do studia IM II 01.06.2010 3 214
IM078 4:33, aneb umění všednosti 01.06.2010 1 120
IM081 Vizuální studia 08.06.2010 4 301
IMK105 Film a nova media/Film v dimenzi novych medii 29.05.2018 1 37