Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu


Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglistika, Baltistika, Český jazyk a literatura, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Etnologie, Germanistika, Historie, Hudební vědy, Informační studia a knihovnictví, Japanistika, Obecná jazykověda, Pedagogika, Psychologie, Religionistika, Romanistika, Slavistika, Sociální pedagogika a poradenství, Teorie interaktivních médií

kód název aktualizace soubory downloads

Anglistika

zpět nahoru
AJ14001 Anglická literatura renesance 26.05.2007 1 592
AJ19000 Úvod do překladu 26.05.2007 1 780
AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie 24.10.2007 1 1 427
AJ12071 Úvod do sémantiky 09.01.2008 1 566
AJ16055 Dějiny anglické společnosti 1066-1707 22.05.2007 2 682
AJ07001 Úvod do studia kultury a historie USA 1 26.05.2007 2 2 220
AJ15001 US Literature: 1965 to 1945 26.06.2007 2 989
AJ02001 Introduction to Linguistics 01.12.2009 2 1 477
AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie 20.06.2013 2 1 178
PAPV Pravěká Archeologie Předního Východu 11.01.2013 2 42
AJ07002 Úvod do studia kultury a historie USA 2 26.05.2007 6 4 154
AEA_ Archeologie 17.01.2023 24 1 130

Baltistika

zpět nahoru
BAX101 Litevština pro nebaltisty I. 05.01.2010 1 77
BA_01 Úvod do studia baltského regionu 05.01.2023 1 2

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ015 Současný český jazyk - stylistika 20.06.2013 1 113
CJJ05 Současný český jazyk – norma a kodifikace I 13.09.2021 1 29
CJL01 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška 05.01.2023 1 2
CJLB300 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška I 05.01.2023 1 3
CJA041 Historická mluvnice češtiny 20.06.2013 2 184

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

zpět nahoru
CJBA10 Úvod do dialektologie 11.01.2013 1 41
PLIN013 Proseminář z počítačové lingvistiky 11.01.2013 1 34
PLIN028 Počítačová sazba textových dokumentů 20.06.2013 1 25
CJA009 Současný český jazyk - morfologie II 20.06.2013 2 125
PLIN008 Aplikovaná stylistika(se zaměřením na odborné texty) 20.06.2013 2 75
PLIN007 Od staré češtiny k nové češtině 20.06.2013 3 124

Etnologie

zpět nahoru
ETMB59 Muslimové v ČR 20.06.2013 1 25
ETBB63 Úvod do urbánnej etnológie 12.02.2015 1 41
SKANSIV52 Vikingové (internetový kurz) 14.05.2015 1 260
ETBB33 Exkurs do kultury Romů I 09.05.2017 1 27
ETBB34 Exkurs do kultury Romů II 02.11.2017 1 17
ETBA102 Náboženství a sociální vědy 19.01.2023 1 5
ETBA110 Člověk a společnost 19.01.2023 1 5
ETBA11 Homo faber I 08.06.2010 1 302
ETBA12 Homo faber II 08.06.2010 1 181
ETBB11 Lidé na cestách 08.06.2010 1 128
ETBB72 Profil etnografického regionu: Horňácko 08.06.2010 1 30
ETBB70 Kapitoly z historiografie vesnice 08.06.2010 1 116
ETBB73 Hliněná architektura: tradice a současnost 08.06.2010 1 49
ETBB78 Vybrané kapitoly z duchovní kultury I 08.06.2010 1 103
ETBB80 Slovenská lidová kultura 08.06.2010 1 42
ETBA10 Duchovní kultura II 08.06.2010 2 393
ETBA13a Sídlo a dům 08.06.2010 2 447
ETBA16a Oděvní kultura II 08.06.2010 2 369
ETBB01 Kapitoly z dějin uměleckého řemesla I 08.06.2010 2 129
ETBB65 Úvod do etnomuzikologie 11.01.2013 2 284
ETBB68 Národnostní menšiny v českých zemích, historie a současnost 08.06.2010 2 271
ETBB81 Etnologie jihovýchodní Evropy 08.06.2010 2 223
ETB_48 Hostinská zařízení v proměnách času 08.06.2010 2 126
ETBA07 Metody a techniky etnologického výzkumu 08.06.2010 2 294
ETMA04 Slovesná folkloristika 08.06.2010 2 266
ETBA01 Úvod do etnologie I 03.06.2010 3 838
ETBA03a Etnologie v dějinách 07.06.2010 3 676
SKANSIII15 Historie Skandinavie (internetový kurz) 22.02.2017 3 23
ETBA15a Oděvní kultura I 08.06.2010 4 857
ETBB02 Kapitoly z dějin uměleckého řemesla II 08.06.2010 4 163
ETBA27 Exkurz do dějin české etnologie 08.06.2010 4 962
ETBA02 Úvod do etnologie II 22.02.2017 5 800
ETBA18 Muzejnictví pro etnology 22.02.2017 5 638
ETBA09 Duchovní kultura I 08.06.2010 6 1 133
ETBA05a Etnologický proseminář 07.06.2010 7 989

Germanistika

zpět nahoru
NJII_53 Nová rakouská próza 16.04.2007 1 690
NJI_25 Stylistika němčiny I 10.04.2007 1 1 207
NJII_251 Stylistika němčiny II 07.05.2007 1 1 500
NJII_252 Současná literatura v německy mluvících zemích II 28.05.2008 1 1 076
NJII58 Ibsen 03.05.2010 1 123
NJI_12 Einführung in die Geschichte und Kultur II 11.01.2013 1 102
NJII_22 Historický vývoj němčiny I 09.02.2010 2 2 311
NJII_183 Lexikologie němčiny II 10.04.2007 2 2 967
NJII_39 Literatura v NDR 01.10.2009 2 1 707
NJII_90 Němečtí laureáti Nobelovy ceny za literaturu 10.04.2007 2 2 474
NJI_27 Bakalářská zkouška z německého jazyka a literatury 01.05.2007 2 5 325
NJII_1821 Syntax německého jazyka II; Dependenční syntax 01.10.2009 2 938
NJII_24 Historický vývoj němčiny II 17.11.2008 4 3 573
german Státní závěrečná zkouška magisterská NJ 20.06.2013 4 1 042
FF:NJK35 Státní závěrečná zkouška - didaktika němčiny 11.01.2013 10 81
NJII_275 Závěrečná magisterská zkouška 23.07.2007 12 21 058

Historie

zpět nahoru
SKANSIV70 Sámové (internetový kurz) 22.02.2017 1 62
ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) 18.01.2019 1 39
HIA104 Otázky starověk 08.06.2022 2 110

Hudební vědy

zpět nahoru
US_57 Kapitoly z dějin světové jazzové hudby 01.12.2008 1 273
US_49 Kapitoly z dějin filmu I. 11.01.2013 1 154
VH_07 Hudební akustika 22.02.2017 1 20

Informační studia a knihovnictví

zpět nahoru
KPI11 Kurz práce s informacemi 07.07.2014 1 275
VIKBA03 Literatura v kulturním kontextu 16.01.2018 1 63
KPI22 Kreativní práce s informacemi 25.05.2020 3 63

Japanistika

zpět nahoru
JAP116 Japonský buddhismus 01.06.2010 1 183
JAP126 Japonský jazyk I. 22.02.2017 1 159
JAP127 Japonský jazyk II. 02.11.2017 1 56
JAPX110 Japonské písmo II. 02.11.2017 1 68
JAP103 Úvod do japanistiky 07.07.2014 2 384
JAP105 Buddhismus 08.06.2010 2 237
JAP114 Japonské dějiny : celkový přehled 08.06.2010 4 494
JAP123 Japonská kultura 06.01.2020 4 254
JAP106 Úvod do náboženství v Japonsku 01.10.2009 7 1 689
JAP107 Identita moderního Japonska 01.10.2009 7 1 598

Obecná jazykověda

zpět nahoru
OJ107 Přístupy k jazyku 27.01.2011 1 171
OJ103 Obecná fonetika - přednáška 11.01.2013 2 380

Pedagogika

zpět nahoru
PG21A30 Didaktika 10.12.2010 1 591
PG32B66 Sociální a pedagogická komunikace 11.01.2013 1 76
UZB004 Psychologie pro učitele II 20.06.2013 2 1 890
UZB001 Psychologie pro učitele I 10.04.2007 3 10 633

Psychologie

zpět nahoru
PSA_040 Základy neurověd 25.05.2010 3 428

Religionistika

zpět nahoru
RLB666 Konec světa 07.06.2019 1 214
LJBcB07 Antická mytologie 11.01.2013 2 1 013
LJBcB08 Antická mytologie II 11.01.2013 6 1 672

Romanistika

zpět nahoru
IJIA009 Normativní gramatika I 11.01.2013 1 55
LJ402 Antická mytologie: hérójské mýty 26.05.2021 1 52
FJIA028 Státní závěrečná zkouška bakalářská_ FRJ 05.02.2008 3 2 033

Slavistika

zpět nahoru
RJ_24 východoslovanský folklór 11.01.2013 1 100

Sociální pedagogika a poradenství

zpět nahoru

Teorie interaktivních médií

zpět nahoru
IM078 4:33, aneb umění všednosti 01.06.2010 1 124
IMK105 Film a nova media/Film v dimenzi novych medii 29.05.2018 1 38
IM001 Úvod do studia IM I 01.06.2010 3 604
IM015 Úvod do studia IM II 01.06.2010 3 226
IM081 Vizuální studia 08.06.2010 4 312