Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu


Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglistika, Baltistika, Český jazyk a literatura, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Etnologie, Germanistika, Historie, Hudební vědy, Informační studia a knihovnictví, Japanistika, Obecná jazykověda, Pedagogika, Psychologie, Religionistika, Romanistika, Slavistika, Sociální pedagogika a poradenství, Teorie interaktivních médií

kód název aktualizace soubory downloads

Anglistika

zpět nahoru
AEA_ Archeologie 11.01.2013 23 925
AJ02001 Introduction to Linguistics 01.12.2009 2 1 331
AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie 24.10.2007 1 1 356
AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie 20.06.2013 2 1 011
AJ07001 Úvod do studia kultury a historie USA 1 26.05.2007 2 2 054
AJ07002 Úvod do studia kultury a historie USA 2 26.05.2007 6 3 989
AJ12071 Úvod do sémantiky 09.01.2008 1 543
AJ14001 Anglická literatura renesance 26.05.2007 1 574
AJ15001 US Literature: 1965 to 1945 26.06.2007 2 978
AJ16055 Dějiny anglické společnosti 1066-1707 22.05.2007 2 667
AJ19000 Úvod do překladu 26.05.2007 1 734
PAPV Pravěká Archeologie Předního Východu 11.01.2013 2 28

Baltistika

zpět nahoru
BAX101 Litevština pro nebaltisty I. 05.01.2010 1 67

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ015 Současný český jazyk - stylistika 20.06.2013 1 81
CJA041 Historická mluvnice češtiny 20.06.2013 2 144

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

zpět nahoru
CJA009 Současný český jazyk - morfologie II 20.06.2013 2 92
CJBA10 Úvod do dialektologie 11.01.2013 1 31
PLIN007 Od staré češtiny k nové češtině 20.06.2013 3 96
PLIN008 Aplikovaná stylistika(se zaměřením na odborné texty) 20.06.2013 2 55
PLIN013 Proseminář z počítačové lingvistiky 11.01.2013 1 22
PLIN028 Počítačová sazba textových dokumentů 20.06.2013 1 18

Etnologie

zpět nahoru
ETBA01 Úvod do etnologie I 03.06.2010 3 593
ETBA02 Úvod do etnologie II 22.02.2017 5 612
ETBA03a Etnologie v dějinách 07.06.2010 3 457
ETBA05a Etnologický proseminář 07.06.2010 7 737
ETBA07 Metody a techniky etnologického výzkumu 08.06.2010 2 233
ETBA09 Duchovní kultura I 08.06.2010 6 968
ETBA10 Duchovní kultura II 08.06.2010 2 344
ETBA11 Homo faber I 08.06.2010 1 243
ETBA12 Homo faber II 08.06.2010 1 155
ETBA13a Sídlo a dům 08.06.2010 2 358
ETBA15a Oděvní kultura I 08.06.2010 4 673
ETBA16a Oděvní kultura II 08.06.2010 2 296
ETBA18 Muzejnictví pro etnology 22.02.2017 5 517
ETBA27 Exkurz do dějin české etnologie 08.06.2010 4 788
ETBB01 Kapitoly z dějin uměleckého řemesla I 08.06.2010 2 87
ETBB02 Kapitoly z dějin uměleckého řemesla II 08.06.2010 4 116
ETBB11 Lidé na cestách 08.06.2010 1 121
ETBB33 Exkurs do kultury Romů I 09.05.2017 1 7
ETBB34 Exkurs do kultury Romů II 02.11.2017 1 2
ETBB63 Úvod do urbánnej etnológie 12.02.2015 1 11
ETBB65 Úvod do etnomuzikologie 11.01.2013 2 239
ETBB68 Národnostní menšiny v českých zemích, historie a současnost 08.06.2010 2 247
ETBB70 Kapitoly z historiografie vesnice 08.06.2010 1 104
ETBB72 Profil etnografického regionu: Horňácko 08.06.2010 1 24
ETBB73 Hliněná architektura: tradice a současnost 08.06.2010 1 43
ETBB78 Vybrané kapitoly z duchovní kultury I 08.06.2010 1 91
ETBB80 Slovenská lidová kultura 08.06.2010 1 28
ETBB81 Etnologie jihovýchodní Evropy 08.06.2010 2 207
ETB_48 Hostinská zařízení v proměnách času 08.06.2010 2 119
ETMA04 Slovesná folkloristika 08.06.2010 2 219
ETMB59 Muslimové v ČR 20.06.2013 1 13
SKANSIII15 Historie Skandinavie (internetový kurz) 22.02.2017 3 12
SKANSIV52 Vikingové (internetový kurz) 14.05.2015 1 237

Germanistika

zpět nahoru
FF:NJK35 Státní závěrečná zkouška - didaktika němčiny 11.01.2013 10 61
german Státní závěrečná zkouška magisterská NJ 20.06.2013 4 991
NJII58 Ibsen 03.05.2010 1 119
NJII_1821 Syntax německého jazyka II; Dependenční syntax 01.10.2009 2 919
NJII_183 Lexikologie němčiny II 10.04.2007 2 2 947
NJII_22 Historický vývoj němčiny I 09.02.2010 2 2 276
NJII_24 Historický vývoj němčiny II 17.11.2008 4 3 526
NJII_251 Stylistika němčiny II 07.05.2007 1 1 494
NJII_252 Současná literatura v německy mluvících zemích II 28.05.2008 1 1 065
NJII_275 Závěrečná magisterská zkouška 23.07.2007 12 20 997
NJII_39 Literatura v NDR 01.10.2009 2 1 696
NJII_53 Nová rakouská próza 16.04.2007 1 686
NJII_90 Němečtí laureáti Nobelovy ceny za literaturu 10.04.2007 2 2 465
NJI_12 Einführung in die Geschichte und Kultur II 11.01.2013 1 93
NJI_25 Stylistika němčiny I 10.04.2007 1 1 196
NJI_27 Bakalářská zkouška z německého jazyka a literatury 01.05.2007 2 4 494

Historie

zpět nahoru
ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) 18.01.2019 1 3
HIA104 Otázky starověk 22.02.2017 1 39
SKANSIV70 Sámové (internetový kurz) 22.02.2017 1 53

Hudební vědy

zpět nahoru
US_49 Kapitoly z dějin filmu I. 11.01.2013 1 133
US_57 Kapitoly z dějin světové jazzové hudby 01.12.2008 1 265
VH_07 Hudební akustika 22.02.2017 1 10

Informační studia a knihovnictví

zpět nahoru
KPI11 Kurz práce s informacemi 07.07.2014 1 244
VIKBA03 Literatura v kulturním kontextu 16.01.2018 1 24

Japanistika

zpět nahoru
JAP103 Úvod do japanistiky 07.07.2014 2 296
JAP105 Buddhismus 08.06.2010 2 182
JAP106 Úvod do náboženství v Japonsku 01.10.2009 7 1 550
JAP107 Identita moderního Japonska 01.10.2009 7 1 546
JAP114 Japonské dějiny : celkový přehled 08.06.2010 4 426
JAP116 Japonský buddhismus 01.06.2010 1 162
JAP123 Japonská kultura 22.02.2017 1 54
JAP126 Japonský jazyk I. 22.02.2017 1 72
JAP127 Japonský jazyk II. 02.11.2017 1 23
JAPX110 Japonské písmo II. 02.11.2017 1 29

Obecná jazykověda

zpět nahoru
OJ103 Obecná fonetika - přednáška 11.01.2013 2 285
OJ107 Přístupy k jazyku 27.01.2011 1 133

Pedagogika

zpět nahoru
PG21A30 Didaktika 10.12.2010 1 563
PG32B66 Sociální a pedagogická komunikace 11.01.2013 1 61
UZB001 Psychologie pro učitele I 10.04.2007 3 10 455
UZB004 Psychologie pro učitele II 20.06.2013 2 1 820

Psychologie

zpět nahoru
PSA_040 Základy neurověd 25.05.2010 3 314

Religionistika

zpět nahoru
LJBcB07 Antická mytologie 11.01.2013 2 843
LJBcB08 Antická mytologie II 11.01.2013 6 1 575
RLB666 Konec světa 07.06.2019 1 5

Romanistika

zpět nahoru
FJIA028 Státní závěrečná zkouška bakalářská_ FRJ 05.02.2008 3 1 902
IJIA009 Normativní gramatika I 11.01.2013 1 44

Slavistika

zpět nahoru
RJ_24 východoslovanský folklór 11.01.2013 1 87

Sociální pedagogika a poradenství

zpět nahoru

Teorie interaktivních médií

zpět nahoru
IM001 Úvod do studia IM I 01.06.2010 3 507
IM015 Úvod do studia IM II 01.06.2010 3 197
IM078 4:33, aneb umění všednosti 01.06.2010 1 111
IM081 Vizuální studia 08.06.2010 4 283
IMK105 Film a nova media/Film v dimenzi novych medii 29.05.2018 1 21