Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu


Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Anglistika, Baltistika, Český jazyk a literatura, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Etnologie, Germanistika, Historie, Hudební vědy, Informační studia a knihovnictví, Japanistika, Obecná jazykověda, Pedagogika, Psychologie, Religionistika, Romanistika, Slavistika, Sociální pedagogika a poradenství, Teorie interaktivních médií

kód název aktualizace soubory downloads

Anglistika

zpět nahoru
AEA_ Archeologie 11.01.2013 23 1 011
AJ02001 Introduction to Linguistics 01.12.2009 2 1 370
AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie 24.10.2007 1 1 368
AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie 20.06.2013 2 1 064
AJ07001 Úvod do studia kultury a historie USA 1 26.05.2007 2 2 105
AJ07002 Úvod do studia kultury a historie USA 2 26.05.2007 6 4 035
AJ12071 Úvod do sémantiky 09.01.2008 1 553
AJ14001 Anglická literatura renesance 26.05.2007 1 582
AJ15001 US Literature: 1965 to 1945 26.06.2007 2 983
AJ16055 Dějiny anglické společnosti 1066-1707 22.05.2007 2 672
AJ19000 Úvod do překladu 26.05.2007 1 753
PAPV Pravěká Archeologie Předního Východu 11.01.2013 2 30

Baltistika

zpět nahoru
BAX101 Litevština pro nebaltisty I. 05.01.2010 1 74

Český jazyk a literatura

zpět nahoru
CJ015 Současný český jazyk - stylistika 20.06.2013 1 92
CJA041 Historická mluvnice češtiny 20.06.2013 2 153

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

zpět nahoru
CJA009 Současný český jazyk - morfologie II 20.06.2013 2 100
CJBA10 Úvod do dialektologie 11.01.2013 1 34
PLIN007 Od staré češtiny k nové češtině 20.06.2013 3 101
PLIN008 Aplikovaná stylistika(se zaměřením na odborné texty) 20.06.2013 2 62
PLIN013 Proseminář z počítačové lingvistiky 11.01.2013 1 25
PLIN028 Počítačová sazba textových dokumentů 20.06.2013 1 20

Etnologie

zpět nahoru
ETBA01 Úvod do etnologie I 03.06.2010 3 689
ETBA02 Úvod do etnologie II 22.02.2017 5 654
ETBA03a Etnologie v dějinách 07.06.2010 3 535
ETBA05a Etnologický proseminář 07.06.2010 7 829
ETBA07 Metody a techniky etnologického výzkumu 08.06.2010 2 253
ETBA09 Duchovní kultura I 08.06.2010 6 1 007
ETBA10 Duchovní kultura II 08.06.2010 2 357
ETBA11 Homo faber I 08.06.2010 1 253
ETBA12 Homo faber II 08.06.2010 1 158
ETBA13a Sídlo a dům 08.06.2010 2 397
ETBA15a Oděvní kultura I 08.06.2010 4 694
ETBA16a Oděvní kultura II 08.06.2010 2 303
ETBA18 Muzejnictví pro etnology 22.02.2017 5 533
ETBA27 Exkurz do dějin české etnologie 08.06.2010 4 852
ETBB01 Kapitoly z dějin uměleckého řemesla I 08.06.2010 2 97
ETBB02 Kapitoly z dějin uměleckého řemesla II 08.06.2010 4 125
ETBB11 Lidé na cestách 08.06.2010 1 124
ETBB33 Exkurs do kultury Romů I 09.05.2017 1 11
ETBB34 Exkurs do kultury Romů II 02.11.2017 1 5
ETBB63 Úvod do urbánnej etnológie 12.02.2015 1 19
ETBB65 Úvod do etnomuzikologie 11.01.2013 2 266
ETBB68 Národnostní menšiny v českých zemích, historie a současnost 08.06.2010 2 256
ETBB70 Kapitoly z historiografie vesnice 08.06.2010 1 109
ETBB72 Profil etnografického regionu: Horňácko 08.06.2010 1 25
ETBB73 Hliněná architektura: tradice a současnost 08.06.2010 1 47
ETBB78 Vybrané kapitoly z duchovní kultury I 08.06.2010 1 93
ETBB80 Slovenská lidová kultura 08.06.2010 1 32
ETBB81 Etnologie jihovýchodní Evropy 08.06.2010 2 212
ETB_48 Hostinská zařízení v proměnách času 08.06.2010 2 121
ETMA04 Slovesná folkloristika 08.06.2010 2 229
ETMB59 Muslimové v ČR 20.06.2013 1 15
SKANSIII15 Historie Skandinavie (internetový kurz) 22.02.2017 3 18
SKANSIV52 Vikingové (internetový kurz) 14.05.2015 1 253

Germanistika

zpět nahoru
FF:NJK35 Státní závěrečná zkouška - didaktika němčiny 11.01.2013 10 71
german Státní závěrečná zkouška magisterská NJ 20.06.2013 4 1 018
NJII58 Ibsen 03.05.2010 1 121
NJII_1821 Syntax německého jazyka II; Dependenční syntax 01.10.2009 2 925
NJII_183 Lexikologie němčiny II 10.04.2007 2 2 954
NJII_22 Historický vývoj němčiny I 09.02.2010 2 2 284
NJII_24 Historický vývoj němčiny II 17.11.2008 4 3 545
NJII_251 Stylistika němčiny II 07.05.2007 1 1 496
NJII_252 Současná literatura v německy mluvících zemích II 28.05.2008 1 1 069
NJII_275 Závěrečná magisterská zkouška 23.07.2007 12 21 036
NJII_39 Literatura v NDR 01.10.2009 2 1 700
NJII_53 Nová rakouská próza 16.04.2007 1 688
NJII_90 Němečtí laureáti Nobelovy ceny za literaturu 10.04.2007 2 2 470
NJI_12 Einführung in die Geschichte und Kultur II 11.01.2013 1 96
NJI_25 Stylistika němčiny I 10.04.2007 1 1 201
NJI_27 Bakalářská zkouška z německého jazyka a literatury 01.05.2007 2 4 694

Historie

zpět nahoru
ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) 18.01.2019 1 18
HIA104 Otázky starověk 22.02.2017 1 51
SKANSIV70 Sámové (internetový kurz) 22.02.2017 1 57

Hudební vědy

zpět nahoru
US_49 Kapitoly z dějin filmu I. 11.01.2013 1 142
US_57 Kapitoly z dějin světové jazzové hudby 01.12.2008 1 270
VH_07 Hudební akustika 22.02.2017 1 15

Informační studia a knihovnictví

zpět nahoru
KPI11 Kurz práce s informacemi 07.07.2014 1 257
KPI22 Kreativní práce s informacemi 25.05.2020 3 11
VIKBA03 Literatura v kulturním kontextu 16.01.2018 1 34

Japanistika

zpět nahoru
JAP103 Úvod do japanistiky 07.07.2014 2 335
JAP105 Buddhismus 08.06.2010 2 209
JAP106 Úvod do náboženství v Japonsku 01.10.2009 7 1 604
JAP107 Identita moderního Japonska 01.10.2009 7 1 578
JAP114 Japonské dějiny : celkový přehled 08.06.2010 4 459
JAP116 Japonský buddhismus 01.06.2010 1 174
JAP123 Japonská kultura 06.01.2020 4 95
JAP126 Japonský jazyk I. 22.02.2017 1 111
JAP127 Japonský jazyk II. 02.11.2017 1 33
JAPX110 Japonské písmo II. 02.11.2017 1 46

Obecná jazykověda

zpět nahoru
OJ103 Obecná fonetika - přednáška 11.01.2013 2 305
OJ107 Přístupy k jazyku 27.01.2011 1 142

Pedagogika

zpět nahoru
PG21A30 Didaktika 10.12.2010 1 572
PG32B66 Sociální a pedagogická komunikace 11.01.2013 1 67
UZB001 Psychologie pro učitele I 10.04.2007 3 10 530
UZB004 Psychologie pro učitele II 20.06.2013 2 1 843

Psychologie

zpět nahoru
PSA_040 Základy neurověd 25.05.2010 3 353

Religionistika

zpět nahoru
LJBcB07 Antická mytologie 11.01.2013 2 926
LJBcB08 Antická mytologie II 11.01.2013 6 1 620
RLB666 Konec světa 07.06.2019 1 80

Romanistika

zpět nahoru
FJIA028 Státní závěrečná zkouška bakalářská_ FRJ 05.02.2008 3 1 926
IJIA009 Normativní gramatika I 11.01.2013 1 49

Slavistika

zpět nahoru
RJ_24 východoslovanský folklór 11.01.2013 1 89

Sociální pedagogika a poradenství

zpět nahoru

Teorie interaktivních médií

zpět nahoru
IM001 Úvod do studia IM I 01.06.2010 3 540
IM015 Úvod do studia IM II 01.06.2010 3 209
IM078 4:33, aneb umění všednosti 01.06.2010 1 116
IM081 Vizuální studia 08.06.2010 4 297
IMK105 Film a nova media/Film v dimenzi novych medii 29.05.2018 1 28